Block C4 斜緣型磚 C4

斜緣型磚的四邊有斜切的緣邊, 底板的顏色露出, 併出筆直的缐條, 成就清爽的圖像, 斜緣型磚適合單色併圖, 做為安靜穩重的背景, 卻又不落俗套.

構造: 毯材包覆吸音板 + 斜切板緣
厚度: 1/2 in (13 mm)
尺寸: 
4.1: 1’-9 3/4” x 7 3/4” (55.2 x 19.7 cm)
4.2: 1’-4” x 7 3/4” (40.4 x 19.7 cm)
NRC: 0.50